Ahlusunnah Wal Jama'ah dan pembahasannya

by Asd fg (18.09.2021)

In response to Hosting Murah
Email Reply

Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah (Aswaja) adalah salah satu daripada teologi teologi aliran persefahaman (Aqialisk). Selain Aswaja terdapat beberapa pemahaman teologi lain seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan Shi'ah. Pemahaman Aswaja teologi adalah dipercayai bahawa ia adalah kebanyakannya orang Islam kerana kefahaman yang benar bahawa Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada para sahabatnya.

Seterusnya, dengan memahami bahawa generationally Aswaja telah diajar kepada generasi akan datang (Tabi'in tabi'in-tabi'it) dan kemudian terus untuk generasi seterusnya untuk sampai kepada kami. Ini - sudah tentu - boleh diuji melalui kajian sastera agama. Berhubung dengan beribu-ribu ini buku-buku dan buku telah ditulis oleh ramai ulama dan pakar / ahli.

Menurut sejarah, istilah Aswaja muncul sebagai reaksi kepada pemahaman kumpulan Mu'tazilah, yang dikenali sebagai keterlaluan "kaum rasionalis Islam". Kumpulan ini diletakkan dalam memahami Rationalological Teologi Islam ( 'aqli) dan Liberalists. Memahami Mu'tazilah ini, antara lain, dipengaruhi oleh Philacial Thought of Greece.

Mereka mematuhi Qadariyah atau Freez Will, yang merupakan konsep pemikiran yang mengandungi kebebasan dan kesejahteraan manusia untuk kerja-kerja manusia. Iaitu, perbuatan manusia dicipta oleh manusia sendiri, tidak mencipta Tuhan.

Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah - Selain reaksi pemahaman Mu'tazilah ini, Aswaja juga cuba untuk mengatasi satu lagi pemahaman yang melampau, yang melanggar sepenuhnya dengan orang-orang Mu'tazilah, untuk memahami Jabariyah. Apabila mereka berhujah bahawa manusia tidak mempunyai kebebasan atau kuasa untuk mahu dan lakukan. Kehendak (Iradah) dan fakta manusia dipaksa oleh kehendak mutlak Allah.

Jadi semua perbuatan manusia dijalankan di negeri ini paksa (Mujbar). Akhirnya ia ditakrifkan fatalis. Mengapa? Kerana kumpulan ini cenderung untuk berfikir tentang scriptualistics manakala kumpulan Mu'tazilah yang difikirkan rasionalis.
This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies