Re: Hosting Murah

by Asd fg (02.06.2020)

In response to Hosting Murah
Email Reply

rukun islam (Bahasa Arab. أركان الإسلام, translit Arkan al-Islam) adalah lima tindakan asas dalam Islam, dikehendaki sebagai asas untuk rakyat iman dan asas kehidupan Muslim. Setiap satu daripada tiang ditemui dalam hadis Jibril. [1]

Rukun Islam terdiri daripada lima bahagian, iaitu:

TESTIMONI: A ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah.
Doa: Doa solat lima kali sehari.
Zakat: memberikan 2.5% daripada wang tersebut ke lengan atau.
Dipinjamkan oleh puasa dan kawalan diri di bulan Ramadan yang mulia
Hajj: ibadah, ke Makkah sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup bagi mereka yang mampu.

Umat ​​Islam mempunyai Rukun Islam dan Iman, perlu tonggak kedua akan dilakukan sebaik mungkin. Rukun Islam adalah agama tiang Islam dalam bentuk lima langkah asas yang perlu dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman. Rukun Islam dalam bentuk lima kes, syahadat, solat, zakat, puasa dan haji bagi mereka yang mampu.

1. credo
Creed dalam bentuk pernyataan bahawa seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kredo biasa mualaf yang dituturkan, iaitu, orang-orang Islam, yang pertama kali diterima pakai. Hanya Creed tidak berhenti pada iman, tetapi hukuman itu bermakna katakan lengkap dengan lidah, hati yang membolehkan dan amalan mereka dengan perbuatan

Oleh itu, apabila anda mengatakan Creed benar-benar perlu tahu apa yang dimaksudkan dan apa yang ia bermakna berubat dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Credo terdiri daripada dua set pertama dalam bentuk Syahadah at-Tauhid dan set kedua dalam bentuk sijil ar-Kis.

Orang yang mempunyai fungsi - harta tidak jujur, rasa peribadi untuk menyembah Allah atau tidak beriman kepada Allah melainkan Allah dan kemudian sebagai orang-orang kafir atau musyrik. iman sendiri dalam Islam terbahagi kepada tiga tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan asma wa sifat.

Tauhid Rububiyah adalah untuk mencipta, merancang, menyusun, memelihara Tauhid Islam dengan Faedah Iman kepada Allah sebagai Tuhan satu, yang menyediakan makanan, utiliti, tahan rosak, dan menjaga seluruh alam semesta (Baca: Nama - Nama nabi. dan akta-akta)
cara Uluhiyah Tauhid untuk mempercayai bahawa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Jadi semua ibadah semata-mata untuk Allah SWT. Bertindak ibadat seperti solat, doa, taubat, perletakan jawatan, puasa, dan lain-lain semua bertujuan hanya untuk Allah semata-mata. (Baca: Tetapan Ayat Kursi)


Tawhid wa sifat asma. Tuhan mempunyai sifat-sifat Tuhan atau nama baik dan watak. Tabiat sana - tabiat Allah dan 99 tempoh, iaitu nama dan sifat Allah, ia mesti diandaikan. , Islam mempunyai sifat-sifat Allah untuk memahami lebih baik belajar kebesaran Allah dan menghafal (baca: Kelebihan nama Era)This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies